Nawigacja

O szkole

Profil szkoły

Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 Gimnazjum Sportowe Nr 3 w Międzyrzecu Podlaskim aktualnie prowadzi  trzy ciągi klas sportowych:


- o profilu lekkoatletycznym

- o profilu pływackim

- o profilu siatkarskim


Zajęcia sportowe prowadzone  są według programów szkolenia sportowego, opracowanych dla piłki siatkowej, pływania i lekkoatletyki, dopuszczonych do użytku szkolnego, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Gimnazjum Sportowe prowadzi również oddziały integracyjne.

Szczegółowe dane na temat funkcjonowania Gimnazjum dostępne są w statucie szkoły i informatorach o naborach.